RING NU:
70 20 95 95

ONLINE SELVBETJENING 24 TIMER I DØGNET

LOG PÅ SELVBETJENING
Online selvbetjening 24 timer i døgnet

Når du er kunde hos Nordens A/S få du altid adgang til din egen side, hvor alle dine oplysninger ligger sikkert og forsvarligt. Her har du en godt overblik over alle dine aftaler med Nordens A/S. Her kan du også anmelde dine skader, opdatere kontaktinfomationer mm.

For at logge ind på Nordens selvbetjeningsside skal du bruge dit NemID nøglekort. Hvis du ikke allerede har NemID, kan du rekvirere det her.

PÅ DIN SELVBETJENINGSSIDE FINDER DU

Dine aftaler med Nordens Finanshus

Anmelde skader

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger

OM SELVBETJENING

Hvordan anmelder jeg en skade?

Du kan altid anmelde din skade på telefon 35 43 38 00, hvis det er uden for vores åbningstid kan du også nemt logge på din selvbetjeningside med NemID. Når du har modtaget og udfyldt din skadeanmeldelse sender du den til os på info@nordens.dk.Så snart vi har modtaget din anmeldelse, sender vi en bekræftelse på modtagelsen og kontakter dig senest den efterfølgende hverdag.

Information til nye kunder vedr. forsikring og opsparing

Forsikringen træder i kraft, når Nordens A/S har modtaget fuldstændige ansøgningsoplysninger og alle tegningskriterierne er opfyldt. Hvis forsikringen skal træde i kraft på andet tidspunkt skal det fremgå af ansøgningen. Forsikringsaftalen tegnes for en periode på én måned (forsikringsperioden) af gangen og fornyes herefter automatisk for én måned af gangen under forudsætning af, at forsikringen ikke forinden er ophørt i henhold til disse forsikringsbetingelser.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at forhøje den månedlige erstatning, skal du blot bekræfte, at du stadig opfylder tegningskriterierne. Du har altid 30 dages fortrydelsesret når du har tegnet en forsikring hos Nordens A/S.

Opsparing

Vores løsning bygger på obligationer der udstedes til kurs 100 med en nominel værdi på DKK 5.000, og med en fast kuponrente på 3% p.a. Obligationen indfries som udgangspunkt efter en tidshorisont som er fastsat til 20 år. Indfrielsen sker til kurs 100 med tillæg af den akkumulerede kuponrente samt med tillæg af en overkurs svarende til en forholdsmæssig fordeling af 50% af egenkapitalen. Du har altid 15 dages fortrydelsesret

Kom godt i gang med selvbetjening

Du kan altid logge på selvbetjening med dit NemID og se dine aftaler, anmelde skader, afmelde forsikringer, ændre betalingsoplysninger og ændre dine kontaktoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Selskabet noterer en række oplysninger om obligationstegner, obligationsejer og forsikringstegner, blandt andet navn, adresse, CPR-nummer og øvrige oplysninger. Disse oplysninger er nødvendige, for at Nordens A/S kan foretage en ordentlig administration, samt gennemføre lovpligtige indberetninger. Selskabet vil, i det omfang det er nødvendigt, videregive disse oplysninger til offentlige myndigheder samt selskaber i Nordens Koncernen, herunder samarbejdspartnere, til brug for varetagelse af administrative opgaver på vegne af selskabet.