RING NU:
70 20 95 95

De små virksomhedsejere får hverken lagt til side til pensionsordning eller på anden måde sparet op til alderdommen. De risikerer at sakke bagud i forhold til lønmodtagerne efter arbejdslivet

 

Ikke nok med at de selvstændige ikke sørger for at sikre sig en ordentlig pensionsopsparing. De sparer heller ikke op i anden formue som f.eks. bolig, værdipapirer og indeståender i banken.

 

63 årige Olav Kristiansen er en af de selvstændige, der ikke har en pensionsopsparing. Han ejer Elbjerg, der installerer video- overvågning.

 

Han har lidt ejendomme og en pensionsopsparing fra da han var lønmodtager indtil 1998, men er dog usikker på, om det er nok til at sikre ham en tilfredsstillende levestandard, når pensionsalderen træder ind.

 

“Hvis jeg nu kunne lave forløbet om, ville jeg nok have valgt anderledes. Men det er altså ikke noget, der har fået mig til at ligge søvnløs på noget tidspunkt,” siger Olav Kristiansen.

 

Han er langt fra den eneste selvstændige, der ikke er sikker på at have nok at leve af, når arbejdslivet er slut.

 

En analyse, som ATP sender ud i dag, viser, at de 60 pct. af de selvstændige, som i forvejen kun har en lille pensionsopsparing, heller ikke har en stor opsparing andre steder.

 

Den dag, pensionsalderen rammer, er der altså ingen stor værdi af virksomheden, ejendomsinvestering eller aktiebeholdning.

 

“Vi kan se, at når vi kigger på, hvad de har i samlet opsparing, så får de langt fra sparet det samme op,” siger Michael Jørgensen, analysechef i ATP.

 

Og mens lønmodtagerne efterhånden kommer med på pensionsbølgen, bliver de selvstændige ved med at indbetale så lidt, at de behøver fuldt folkepensionstillæg fra det offentlige.

 

ATP’s analyse viser, at mens andelen af lønmodtagere, der modtager fuldt folkepensionstillæg, falder fra 60 pct. i 2012 til 10 pct. i 2050, forbliver de selvstændige på 60 pct..

 

Børsen
Læs artiklen på www.borsen.dk – klik her