RING NU:
70 20 95 95

FORMUEPLEJE

DU SKAL TÆNKE PÅ DIN ALDERDOM
FØR DEN TÆNKER PÅ DIG

FORMUEPLEJE TIL SELVSTÆNDIGE

Hvis du udelukkende bygger din fremtidige økonomi på en folkepension, så kan du risikere at miste det økonomiske fundament for fortsat selvstændighed, når du bliver gammel. Derfor vælger mange ofte at supplere  med væsentlige opsparinger eller investeringer til pensionen.

Nordens formuepleje tilbyder et alternativt supplement til de traditionelle former for opsparinger og investeringer. Et alternativ som historisk set har vist sig at være yderst attraktivt. 

NORDENS FORMUEPLEJE ER SKRÆDDERSYET TIL SELVSTÆNDIGE Små, månedlige indbetalinger Sikre og stabile afkast Fast rente på 3% om året Mulighed for ekstra afkast med bonusordning Stor fleksibilitet uden lovbestemte begrænsninger Lave stiftelsesomkostninger

NORDENS OBLIGATIONER

– ET ALTERNATIV TIL DIREKTE EJENDOMSINVESTERINGER

BAGGRUND

Nordens erhverver ejendomme gennem en kombination af egen og fremmed kapital med en langsigtet investeringshorisont, og inviterer dig til at investere indirekte i fast ejendom ved køb af obligationer. Tilbuddet er et alternativ til traditionel investering i aktier, obligationer og andre værdipapirer.

 

ALLE KAN VÆRE MED

Traditionel investering kræver ofte en betydelige startformue for at kunne deltage. Dette har Nordens ændret ved at kombinere en langsigtet investering med små månedlige indbetalinger, hvorved investeringen som udgangspunkt ikke behøver at belaste din privatøkonomi synderligt. Dette kan være din genvej til at komme hurtigere igang med at få opbygget en formue over tid.

 

FORRENTNING

Nordens Obligationer kan give dig en fast obligationsrente på 3% p.a., og et ekstra afkast med en attraktiv overskudsdeling på 50% af det nettoresultat som ejendomselskabet har genereret. Kombinationen åbner mulighed for, at der kan skabes et fornuftigt langsigtet afkast til glæde for dig.

 

HISTORISK SUCCES

Historisk set har det været yderst attraktivt at investere i fast ejendom. Nordens Obligationer har ligeledes vist sig historisk set at være en succes, både for Nordens og vores kunder. Alle Nordens Obligationer som er blevet udbetalt har været med historisk stort afkast, og vi håber selvfølgelig dette fortsætter fremover. 

 

*) Yderligere oplysninger såsom investoroplysninger og væsentlig investorinformation kan downloades nederst på siden eller kan rekvireres ved direkte henvendelse til Nordens Management A/S.

NORDENS BLOG: ALT OM FORMUE OG FORMUEPLEJE

 

Offentliggørelser

Offentliggørelser

Her kan du downloade alle dokumenter og informationer, som vi har pligt til at offentliggøres i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. De fleste oplysninger er lovpligtige, og det tilrådes at læse dokumenterne for at kunne træffe en...

læs mere
Man kan komme i klemme

Man kan komme i klemme

Ligeså befriende det kan være at være sin egen chef, ligeså kompliceret kan det blive, hvis man bliver ramt af sygdom. Som selvstændig erhvervsdrivende har man ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter to ugers sygdom. Man skal altså have været syg...

læs mere
Aldersproletariatet

Aldersproletariatet

De små virksomhedsejere får hverken lagt til side til pensionsordning eller på anden måde sparet op til alderdommen. De risikerer at sakke bagud i forhold til lønmodtagerne efter arbejdslivet   Ikke nok med at de selvstændige ikke sørger for at sikre sig en...

læs mere
Sygedagpenge

Sygedagpenge

  En stor gruppe selvstændige har i tilfælde af sygdom eller ulykke kun sygedagpenge, som det eneste økonomiske indtægtsgrundlag.   I 2015 var der i alt 23.182 selvstændige på sygedagpenge.   Uden lønsikring vil du opleve en betydelig risiko for, at dit...

læs mere
Hver anden selvstændig frygter konkurs ved sygdom

Hver anden selvstændig frygter konkurs ved sygdom

Mange af landets 200.000 selvstændige har ikke rustet deres økonomi mod sygdom, selvom det kan få store konsekvenser for deres virksomhed, hvis uheldet rammer. Også pension er en øm tå. Kun 54 procent har en privat pensionsordning. Ni ud af ti selvstændige vurderer,...

læs mere
Kendsgerninger

Kendsgerninger

Som selvstændig erhvervsdrivende har man ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, såfremt visse betingelser er opfyldt.   Højeste sygedagpengesats er kr. 4.245 kr. pr. uge før skat, og kan kun opnås i tilfælde af, at man opfylder en række...

læs mere

DET MED SMÅT

Hvem kan få Nordens Obligationer?

For at blive kunde hos Nordens Management skal du opfylde følgende betingelser:

 • Være fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år
 • Have et dansk CPR-nr.
 • Have fast bopæl i Danmark
 • Tilmelde indbetalingerne til Betalingsservice
 • Være bekendt med udbudsmaterialet – investoroplysninger og væsentlig investorinformation
Hvad er grundlaget for Nordens Obligationer?

Den finansielle filosofi og økonomiske grundlag for Nordens Obligationer bygger på følgende principper:

 • At udbyde obligationer og skabe et afkast ved investering i fast ejendom ud fra en fastlagt strategi.
 • At tilbyde et alternativ til ejendomsinvestering hvor der er adgang til indirekte investering i fast ejendom.
 • Nordens Obligationer er langsigtede og indfries som udgangspunkt efter en tidshorisont som er fastsat til 20 år.
 • Nordens Obligationer udstedes til kurs 100 med en nominel værdi DKK 5.000.
 • Afkastet beregnes på baggrund af resultatet af de til enhver tid erhvervede ejendomme. Det gælder at resultatet kan afvige i såvel positiv som negativ retning.
 • Ingen hæftelse udover det indskudte beløb.
 • Ved køb af Nordens Obligationer giver obligationskøber et ansvarligt lån med mulighed for afkast og risiko for tab.
Hvad hvis jeg fortryder?
Hos Nordens har du ekstraordinært altid 15 dages fortrydelsesret.
Tilladelse fra Finanstilsynet

Nordens Management A/S har tilladelse fra Finanstilsynet til at forvalte alternative investeringsfonde og er dermed underlagt finanstilsynets lovmæssige begrænsninger og krav. Vi har endvidere tilladelse til at markedsføre Nordens Obligationer overfor detailinvestorer.

Nordens Management A/S er underlagt gældende investerings-, finansierings- og risikorammer. Rammer som er etableret for at sikre en klar og fokuseret strategi samt for at minimere risikoen for afvigelser i negativ retning.

Materiale og dokumenter til download

IDownload yderligere information og materiale vedrørende Nordens Obligationer.

 • Væsentlig investorinformation NO VII- Download
 • Investoroplysninger NO VII – Download
 • Væsentlig investorinformation NO VIII – Download
 • Investoroplysninger NO VIII – Download
 • Væsentlig investorinformation NO IX – Download
 • Investoroplysninger NO IX – Download
 • Væsentlig investorinformation NO X – Download
 • Investoroplysninger NO X – Download
 • Væsentlig investorinformation NO XI – Download
 • Investoroplysninger NO XI – Download
 • Væsentlig investorinformation NO XII – Download
 • Investoroplysninger NO XII – Download
 • Dokument med Central Information NO XIII – Download
 • Investoroplysninger NO XIII – Download
 • Lønpolitik for Nordens Management A/S – Download
 • Politik for bæredygtighed – Download