RING NU:
70 20 95 95

FORMUEPLEJE

DU SKAL TÆNKE PÅ DIN ALDERDOM
FØR DEN TÆNKER PÅ DIG

OPSPARING OG FORMUEPLEJE TIL SELVSTÆNDIGE.

Hvis du udelukkende bygger din fremtidige økonomi på en usikker folkepension, så kan du miste det økonomiske fundament for fortsat selvstændighed, når du bliver gammel.

Nordens formuepleje opbygger din formue baseret på opsparing i erhvervsobligationer. Vi har kombineret obligationens stabile sikkerhed med muligheden for ekstra attraktive afkast og bonusdeling.

NORDENS FORMUEPLEJE ER SKRÆDDERSYET TIL SELVSTÆNDIGE Små, månedlige indbetalinger Sikre og stabile afkast Fast rente på 3% om året Mulighed for ekstra afkast med bonusordning Stor fleksibilitet uden lovbestemte begrænsninger Lave stiftelsesomkostninger

OPSPARING OG FORMUEPLEJE MED STABILE AFKAST
OG ATTRAKTIV OVERSKUDSDELING.

HØJ FORRENTNING
Opbygning af din formue bygger på opsparing gennem Nordens Obligationer, som sikrer dig en fast obligationsrente på 3% p.a., og et ekstra afkast med en attraktiv overskudsdeling på 50%.

Kombinationen skaber grundlaget for et højt langsigtet afkast til glæde for både dig og din alderdom.

SMÅ MÅNEDLIGE INDBETALINGER

Nordens Formuepleje kombinerer din langsigtede investering med små månedlige indbetalinger, og du behøver derfor ikke belaste din privatøkonomi synderligt for at få opbygget en stabil formue over længere tid.

Find den udbytte-pakke der passer bedst til dig her:

NORDENS STANDARD FORMUEPLEJE

Månedlig indbetaling 1.316,-
Indbetaling i alt pr. år 15.800,-

 

Udbytte 77.200,-*

NORDENS MEDIUM FORMUEPLEJE

Månedlig indbetaling 2.150,-
Indbetaling i alt pr. år 25.800,-

 

Udbytte 129.200,-*

NORDENS PREMIUM FORMUEPLEJE

Månedlig indbetaling 2.983,-
Indbetaling i alt pr. år 35.800,-

 

Udbytte 181.200,-*

*) Ovenstående eksempler er med en indbetalingsperiode på kun 12 mdr. og udbetaling af både rente og bonus efter 20 år.

NORDENS BLOG: ALT OM FORMUE OG FORMUEPLEJE

 

Offentliggørelser

Offentliggørelser

Her kan du downloade alle dokumenter og informationer, som vi har pligt til at offentliggøres i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. De fleste oplysninger er lovpligtige, og det tilrådes at læse dokumenterne for at kunne træffe en...

læs mere
Man kan komme i klemme

Man kan komme i klemme

Ligeså befriende det kan være at være sin egen chef, ligeså kompliceret kan det blive, hvis man bliver ramt af sygdom. Som selvstændig erhvervsdrivende har man ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter to ugers sygdom. Man skal altså have været syg...

læs mere
Aldersproletariatet

Aldersproletariatet

De små virksomhedsejere får hverken lagt til side til pensionsordning eller på anden måde sparet op til alderdommen. De risikerer at sakke bagud i forhold til lønmodtagerne efter arbejdslivet   Ikke nok med at de selvstændige ikke sørger for at sikre sig en...

læs mere
Sygedagpenge

Sygedagpenge

  En stor gruppe selvstændige har i tilfælde af sygdom eller ulykke kun sygedagpenge, som det eneste økonomiske indtægtsgrundlag.   I 2015 var der i alt 23.182 selvstændige på sygedagpenge.   Uden lønsikring vil du opleve en betydelig risiko for, at dit...

læs mere
Hver anden selvstændig frygter konkurs ved sygdom

Hver anden selvstændig frygter konkurs ved sygdom

Mange af landets 200.000 selvstændige har ikke rustet deres økonomi mod sygdom, selvom det kan få store konsekvenser for deres virksomhed, hvis uheldet rammer. Også pension er en øm tå. Kun 54 procent har en privat pensionsordning. Ni ud af ti selvstændige vurderer,...

læs mere
Kendsgerninger

Kendsgerninger

Som selvstændig erhvervsdrivende har man ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, såfremt visse betingelser er opfyldt.   Højeste sygedagpengesats er kr. 4.245 kr. pr. uge før skat, og kan kun opnås i tilfælde af, at man opfylder en række...

læs mere

DET MED SMÅT

Hvem kan få Nordens Obligationer?

For at blive kunde hos Nordens Management skal du opfylde følgende betingelser:

 • Være fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år
 • Have et dansk CPR-nr.
 • Have fast bopæl i Danmark
 • Tilmelde indbetalingerne til Betalingsservice
 • Være bekendt med udbudsmaterialet
Hvad er grundlaget for Nordens Obligationer?
Den finansielle filosofi og økonomiske  grundlag for Nordens Formuepleje bygger på følgende faste principper:

 • Nordens erhvervsobligationer udstedes til kurs 100 med en nominel værdi DKK 5.000.
 • Alle erhvervsobligationer indeholder fast kuponrente på 3% p.a.
 • Erhvervsobligationen indfries som udgangspunkt efter en tidshorisont som er fastsat til 20 år.
 • Indfrielse sker til kurs 100 med tillæg af den akkumulerede kuponrente samt med tillæg af en overkurs svarende til en forholdsmæssig fordeling af 50% af egenkapitalen.
 • Overkursen beregnes på baggrund af resultatet af de til enhver tid erhvervede ejendomme. Det gælder at resultatet kan afvige i såvel positiv som negativ retning.
Hvad hvis jeg fortryder?
Hos Nordens har du ekstraordinært altid 15 dages fortrydelsesret.
Tilladelse fra Finanstilsynet

Nordens Management A/S har tilladelse fra Finanstilsynet til at forvalte alternative investeringsfonde og er dermed underlagt finanstilsynets lovmæssige begrænsninger og krav. Vi har endvidere tilladelse til at markedsføre Nordens Obligationer overfor detailinvestorer.

Nordens Management A/S er underlagt gældende investerings-, finansierings- og risikorammer. Rammer som er etableret for at sikre en klar og fokuseret strategi samt for at minimere risikoen for afvigelser i negativ retning.

Yderligere materiale til download

Download yderligere information og materiale vedrørende Nordens Obligationer.

 • Brochure om Nordens formuepleje – Download
 • Væsentlig investorinformation NO VII- Download
 • Investoroplysninger NO VII – Download
 • Væsentlig investorinformation NO VIII – Download
 • Investoroplysninger NO VIII – Download
 • Væsentlig investorinformation NO IX – Download
 • Investoroplysninger NO IX – Download
 • Lønpolitik for Nordens Management A/S – Download